MENU
Strona startowa Porządek nabożeństw Sakramenty Biblioteka niewidomych Spotkania niewidomych Duszpasterze Ruchoma szopka Pielgrzymki Historia duszpasterstwa Poradnia rodzinna Galeria Patroni Inne strony Kontakt
Bierzmowanie
Data dodania: 2018-09-27 14:58:01
 
W roku szkolnym 2018/2019 do przyjęcia sakramentu bierzmowania przygotowują się uczniowie klas siódmych i ósmych oraz trzecich gimnazjalnych z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących oraz klas ósmych i trzecich gimnazjalnych z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących.

Kandydaci do bierzmowania zobowiązani są dostarczyć do końca grudnia 2018 roku swoim katechetom następujące dokumenty:
1. Metryka chrztu
2. Zgoda ks. Proboszcza (z aktualnego miejsca zamieszkania) na bierzmowanie w parafii Macierzyństwa NMP we Wrocławiu - Pilczycach.

Data bierzmowania zostanie ustalona w porozumieniu z ks. Biskupem i podana do wiadomości na początku II semestru. Po otrzymaniu tej wiadomości kandydaci będą zobowiązani dostarczyć jeszcze jeden dokument - świadectwo moralności świadka do bierzmowania. Świadectwo takie wydaje ks. proboszcz parafii aktualnego zamieszkania świadka.