MENU
Strona startowa Porządek nabożeństw Sakramenty Biblioteka niewidomych Spotkania niewidomych Duszpasterze Ruchoma szopka Pielgrzymki Historia duszpasterstwa Poradnia rodzinna Galeria Patroni Inne strony Kontakt
Dla niewidomych - projekt Nowoczesna Rehabilitacja
Data dodania: 2017-07-15 23:48:25
Na prośbę fundacji "Szansa dla Niewidomych" przekazujemy informacje o projekcie Nowoczesna Rehabilitacja, który kierowany jest do osób niewidomych. Szczegóły przedstawiamy poniżej:
 

W naszej Fundacji prowadzimy aktualnie projekt Nowoczesna Rehabilitacja, zgodnie z którego ideą chcemy przedstawić ludziom niewidomym metody nowoczesnej rehabilitacji, które ułatwią im funkcjonowanie w codziennym życiu, oraz poprzez warsztaty, zajęcia z tyflospecjalistami i ekspertami polepszyć ich kompetencje zawodowe.

Beneficjent musi zostać zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie na podstawie ankiety rekrutacyjnej oraz opracować z tyflospecjalistą Indywidualny rehabilitacyjny plan działania.

Beneficjent ma do wykorzystania 144 godziny dydaktyczne zajęć.

Zakres tematyczny zajęć rehabilitacyjnych został opracowany na podstawie badań Fundacji wśród jej beneficjentów. Dzięki temu jest pewne, że wybór takiej formy zajęć rehabilitacyjnych jest rzeczywistą odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu beneficjeny będzie miał do wyboru 20 modułów

TYFLOMODUŁY:

 

1.     Świat dotyku i dźwięku - akceptacja własnej niepełnosprawności, echolokacja, ślepowidzenie, rola pozostałych zmysłów w percepcji otoczenia - kompensacja zmysłowa

2.    Dom - utrzymanie czystości pomieszczeń, bezpieczna i praktyczna aranżacja przestrzeni

3.    Kuchnia - bezwzrokowe przygotowanie potraw i obsługa sprzętów kuchennych

4.     Zdrowie - dieta a kondycja oczu, ćwiczenia dla osób niewidomych, mierzenie temperatury i kontrola ciśnienia

5.     TYFLOSport - zapoznanie z pozornie niedostępną dla niewidomych aktywnością i rekreacją: tandemy, strzelectwo bezwzrokowe, piłki dźwiękowe, tenis stołowy, dostosowane gry planszowe (w związku z wysokimi kosztami zakupu, niezbędny sprzęt wynajmiemy zgodnie z potrzebami)

6.    TYFLOInformatyka - obsługa komputera za pomocą specjalistycznego oprogramowania

7.    TYFLOEdukacja - techniki bezwzrokowego przyswajania wiedzy

8.     Niewidomy poliglota - bezwzrokowa nauka języków obcych, pomoce naukowe, rola Internetu w nauce języka, dostępne translatory i słowniki (w celu obniżenia kosztów i zwiększenia możliwości stosowania zdobytej wiedzy, wykorzystamy dostępne narzędzia internetowe)

9.     Mobilność - poruszanie się z nawigacją po mieście, korzystanie z komunikacji miejskiej, nowoczesne modele białych lasek i dostępnych systemów nawigacji dla niewidomych (w związku z wysokimi kosztami systemów nawigacji, zakupimy je w ilości 6 sztuk - systemy będą udostępniane zgodnie z potrzebami)

10.    Uprawnienia - prawa i obowiązki osób niewidomych

11.    Kultura - audiodeskrypcja, audiobooki, prezentacja dostępnych w muzeach rozwiązań umożliwiających bezwzrokowe zapoznanie się z wystawą (w związku z wysokimi kosztami specjalistycznych odtwarzaczy, zakupimy je w ilości 6 sztuk - będą one udostępniane zgodnie z potrzebami)

12.     Hobby - wskazanie możliwości rozwijania własnych pasji i zainteresowań bezwzrokowo, w różnych formach: muzyka, literatura, rzeźba, sport

13.    TYFLOTurystyka - zwiedzanie bezwzrokowe, wskazanie ośrodków w Polsce i na świecie dostosowanych technicznie do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, wskazanie istniejącej literatury skierowanej do niewidomych i słabowidzących turystów (jako środek dydaktyczny wykorzystamy m.in. przewodniki turystyczne dla niewidomych)

14.     Autoprezentacja - mowa ciała, odpowiednia postawa, panowanie nad własnym ciałem, budowanie pozytywnego wizerunku

15.    Nowoczesne technologie - najnowsze rozwiązania w służbie inwalidom wzroku, wdrażane i testowane na całym świecie (w związku z wysokimi kosztami zakupu, niezbędny sprzęt wynajmiemy zgodnie z potrzebami)

16.    Motywacja - praca nad wiarą we własne siły, nad samodoskonaleniem się i wyznaczaniem sobie celów.

17.    Dostępność

18.    Świadomy klient

19.    Rozwój umiejętności manualnych

20.    Aktywność społeczna

 

Ze względu na zasadę efektywnej rehabilitacji pomiędzy zajęciami zostaną zachowane odpowiednie przerwy, aby beneficjent mógł dany materiał przyswoić i przećwiczyć, aż do momentu w którym będzie gotowy na kolejny krok w stronę samodzielności.

Aby zapewnić jak najlepszy poziom merytoryczny zajęć i konsultacji, kadra tyflospecjalistów została odpowiednio przygotowana i zapoznana z materiałami szkoleniowymi na niezbędnym specjalnym szkoleniu przygotowawczym. Zajęcia z beneficjentami rozpoczną się od opracowania Indywidualnego rehabilitacyjnego Planu Działania na spotkaniu z tyflospecjalistami. Dzięki temu zostanie określona ścieżka rehabilitacyjna dla każdego beneficjenta indywidualnie zgodnie z osobistymi potrzebami i zainteresowaniami.

 


Powrót do listy artykułów